Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы
 
Жоғары оқу орындарында пайдалануға
2017 жылы ұсынылған оқу әдебиеттері

р/н

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылымның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

ЖОО Қауымдастығы (ағылшын
тіліндегі оқулықтар)

1

1

Automation of standard technological
processes (Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру)

Оқулық

Кошимбаев Ш.К.
Сулейменов Б.А.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

2

2

Linear control systems (using MATLAB)
(Автоматтық реттеудің сызықтық жүйелері)

Оқулық

Ширяева О.И.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

3

3

Metallurgical production
technology
(Металлургия өндірісінің технологиясы)

Оқулық

Абдулина С.А.,
Кокаева Г.А.,
Оналбаева Ж.С.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

4

4

Genetics
(Генетика)

Оқулық

Айдарбаева Д.К.,
Кенжебаева З.С., Джунусова
Р.Ж.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

5

5

Algorithms, data structure and programming
(Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және программалау)

Оқулық

Сейкетов А.Ж.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

6

Actuators of automation system (Автоматтандыру
жүйесін жүзеге асыру құрылғылары)

Оқулық

Сарсенбаев Н.С.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

7

7

Chemical Ecology
(Химиялық экология)

Оқулық

Мукатаева Ж.С.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

8

8

Introduction to Biology
(Биологияғакіріспе)

Оқулық

Батырова К.И.
Айдарбаева Д.К.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

9

9

Heat and power engineering
of metal manufacturing
(Металлургиялық процестердің жылуэнергетикасы)

Оқулық

Саурбаева Б.С.,
Әділқанова М.Ә.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

10

10

General metallurgy
(Жалпы металлургия)

Оқулық

Кокаева Г.А., Абдулина С.А., Оналбаева Ж.С.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

11

11

Theory of metallurgical
processes
(Металлургиялық процестердің теориясы)

Оқулық

Әділқанова М.Ә.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

12

12

Botany (basic)
(Ботаника)

Оқулық

Иманкулова С.К.,
Сейлова Л.Б,
Шалабаева К.И.,
Аманбекова Д.М.,
Шоқанова А.Ш.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

13

13

Inclusive Education
(Инклюзивтібілімберу)

Оқулық

Мовкебаева З.А.,
Искакова А.Т.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

14

14

Organic chemistry
(Органикалық химия)

Оқулық

Азимбаева Г.Т.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

15

15

Psychology
(Психология)

Оқулық

Аманова И.К., Камзанова А.Т.

2016

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

16

16

Non-ferrous metallurgy
Түсті металдар металлургиясы

Оқулық

Оналбаева Ж.С.,
Кокаева Г.А., Абдулина
С.А.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

17

17

Physiology development of
pupils
(Оқушылардың даму физиологиясы)

Оқулық

Балгимбеков Ш.А.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

18

18

Technology of processing of
hydrocarbon crude
Көмірсу текшикізатынөңдеу технологиясы

Оқулық

Сейтенова Г.Ж.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ПГУ им. С. Торайгырова

19

19

IT-infrastuctute
(IT-инфрақұрылым)

Оқулық

Джомартова Ш.А., Мансурова М.Е., Тергеусизова А.С.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

20

20

Mathematical modeling and
numerical methods (Математикалық модельдеу және сандықәдістер)

Оқулық

Бидайбеков Е.Ы.,
Камалова Г.Б.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

21

21

Teaching methods on chemistry (Химияны оқыту дыңәдістемесі)

Оқулық

Шокыбаева Ж.А.,
Унербаева З.О.,
Илясова Г.У

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

22

22

Education management (Білімберудегіменеджмент)

Оқулық

Кошербаева А.Н.,
Жампеисова К.К., Исламгулова
С.К., Колумбаева Ш.Ж.

2016

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

23

23

Theoritical foundations of
computer science
(Информатиканың теориялық негіздері)

Оқулық

Кисилева Е.А., Нугманова С.А., Бердешев А.С.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

24

24

Teaching methodology of
physics
(Физиканы оқыту әдістемесі)

Оқулық

Джумадиллаев К.Н., Сыдыкова Ж.К.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

25

25

Thechnologies Criteria-Based Assessment
Критериалды бағалау технологиясы

Оқулық

Абдулкаримова Г.А.,
Дудушева Е.В.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

26

26

Information-communication
technology (Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар)

Оқулық

Урмашев Б.А.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

27

27

Methods of teaching computer
science (Информатиканы оқыту дыңәдістемесі)

Оқулық

Бидайбеков Е.Ы.,
Нурбекова Ж., Сагимбаева
А.Е., Закирова А.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

28

28

Fundamentals of information
systems
(Ақпараттық жүйелернегіздері)

Оқулық

Самбетбаева А.К.,
Азанов Н.П., Жуманбаева А.М.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

29

29

Organic chemistry
(Органикалық химия)

Оқулық

Сейтенова Г.Ж.,
Туртубаева М.О.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

С. Торайғыров атындағы ПМУ

30

30

Database in IS
(Основы информационных систем)

Оқулық

Дуйсебекова К.С.,
Көпбосын Л.С.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

31

31

Theory and methods of Educational Work
(Тәрбие жұмысының теориясыменәдістемесі)
 

Оқулық

Колумбаева Ш.Ж.,
Жампеисова К.К.,
Хан Н.Н., Кошербаева А.Н.

2016

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

32

32

Computational Chemistry
(Компьютерлік химия)

Оқулық

Манапов Н.Т.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

33

33

Method of teaching biology
(Биологияны оқыту дыңәдістемесі)

Оқулық

Избасарова Р.Ш.,
Жумагулова К.А.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

34

34

Engineering materials and
heat treatment
(Құрылымдық материалдар және термиялықөңдеу)

Оқулық

Жетесова Г.С., Жаркевич О.М., Ахметова Д.Р.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

35

35

Machine graphics
(Машиналық графика)

Оқулық

Жетесова Г.С., Бийжанов С.К., Ракишев А.К.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

36

36

Basics of interchangeability

(Өзараауыстырымдылықнегіздері)

Оқулық

Жетесова Г.С., Жунусова А.Ш., Таттимбетова Г.Б.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

37

37

Technological processes of
mechanical engineering production
(Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері)

Оқулық

Жетесова Г.С.,
Юрченко В.В., Никонова Т.Ю.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

38

38

Fundamentals of machine
parts design
(Құрастыру негіздері және машина бөлшектері)

Оқулық

Жетесова Г.С.,
Эттель В.А.,
Ударцева Т.С.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

39

39

Inorganic chemistry.
Chemistry of elements (Бейорганикалықхимия. Элементтер
химиясы)

Оқулық

Назарбекова С.П.,
Тукибаева А.С., Курбанбеков К.Т.,
Назарбек У.Б.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

40

40

Chemistry
(Химия)

Оқулық

Назарбекова С.П.,
Тукибаева А.С., Назарбек
У.Б.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

41

41

Technological measurements
and devices
(Технологиялық өлшеуаспаптары)

Оқулық

Ибраев А.Х., Искакова А.М.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

42

42

General Chemical Technology
(Жалпы химия технологиясы)

Оқулық

Сейтмагзимова Г.М.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

43

43

Theoretical Basics of
Electrical Engineering
(Электро техниканың теориялық негіздері)

Оқулық

Ибраев А.Т.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

44

44

Safety basis of chemical and
technological industries
(Химия-технология өндірісін іңқауіпсіздік негіздері)

Оқулық

Арынгазин К.Ш., Алдунгарова А.К., Маусымбаева Д.К.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

С. Торайғыров атындағы ПМУ

45

45

Machine and apparatus of oil
and gas processing
(Мұнаймен газды өңдеудегі машиналармен аппараттар)

Оқулық

Сейтенова Г.Ж.,
Ильчубаева Р.М.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

С. Торайғыров атындағы ПМУ

46

46

Chemistry and Technology of
Inorganic Substances
(Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы)

Оқулық

Бестереков Ү., Сейтмагзимова Г.М., Ескендирова М.М.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

47

47

Physics
(Физика)

Оқулық

Омашова Г.Ш., Сайдуллаева Н.С., Абдрахманова Х.К.,
Умурзахова Ж.Б.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

48

48

Pedagogy
(Педагогика)
 

Оқулық

Жампеисова К.К.,

Хан Н.Н., Кошербаева А.Н., Колумбаева Ш.Ж.

2016

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

49

49

Methods of mathematical physics (Математикалық физиканы
оқытудың әдістемесі)

Оқулық

Бижигитов Т., Саулембеков А.

2016

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

50

50

Equipment of chemical
industry and engineering structural material
(Химиялық кәсіпорын дардың жабдықталуы және материалтану)

Оқулық

Елубай М.А., Масакбаева С.Р.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

С. Торайғыров атындағы ПМУ

ЖОО Қауымдастығы (ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған оқулықтар)

51

1

Заманауи басқару жүйелері

Оқулық

Richard C. Dorf,

Robert H. Bishop / аударғандар: Қ. Төреханова,
Б.Саяқова

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
ҚБТУ

52

2

Геохимия

Оқулық

William M. White
/аударғандар: Ә. Байбатша,
Н. Далабаева

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

53

3

Инженерлік геотехника

Оқулық

Donald P.
Coduto,
Man-chu Ronald Yeung, William A. Kitch / аударған:
Е.Т. Бесімбаев

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

54

4

Өндірістік процесс және өндірістік
материалдар

Оқулық

J.T. Black,
Ronald A. Kohser / аударған: Хабай Анар

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

55

5

Статика мен материалдар механикасы

Оқулық

Russell C. Hibbeler / аударғандар: С. Жүнісбек,
Е. Даусеитов

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

56

6

Азаматтық нысандарда қолданылатын
құрылыс материалдары

Оқулық

Michael S. Mamlouk,
John P. Zanievski / аударғандар:
Д. Сартаев,
Е. Бесимбаев,
А. Байсариева

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

57

7

Сейсмологиялық инженерия негіздері

Оқулық

Amr S. Elnashai,

Luigi Di Sarno,
Oh‐Sung Kwon /
аударғандар:
Бесімбаев Е.Т.,
Тұрашова Ж.Е.

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

58

8

Қалалық судың қауіпсіздігі

Оқулық

Robert C. Brears
/ аударған: А. Садықова

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

59

9

Сулы ерітінділердегі бетті-активтік
заттар полимерлер

Оқулық

Krister
Holmberg,
Bo Jonsson,
Bengt Kronberg,
Bjorn Lindman /
аударған: Ә. Қоқанбаев

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

60

10

Астробиология: Ғаламдағы тіршілікті
түсіну

Оқулық

Charles S. Cockell / аударған:
Ж. Канкетаева

2017

Жаратылыс тану ғылымы

Назарбаев университеті

61

11

Генетика негіздері

Оқулық

Willam S.
Klug,
Michael R.
Cumming, Charlotte A. Spencer, Michael A. Palladino, Darrell Killian /
аударғандар: Б.О. Бекманов,
Б.С. Набиева

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

62

12

Сот психологиясы: теориясы, зерттелуі, саясаты
және практикасы

Оқулық

Jennifer Brown,
Yvonne Shell,
Terri Cole /
аударғандар: А.Т. Камзанова, М. Мун, М. Жолдасова,
Л. Баймолдина

2017

Гуманитарлық ғылым

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

63

13

Бизнес және заң

Оқулық

Nickolas James / аударған: И. Баймуратова

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

64

14

Желілік бағдарламалау

Оқулық

W. Richard
Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff / аударған:
АсылбековаА.

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

65

15

Электротехниканың қағидалары мен
қолданыстары

Оқулық

Allan R Hambley / аударғандар:
Азат Сейтхан,
Токтарбай Сакен

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

66

16

Мемлекеттік саясат: талдау және
баламалары

Оқулық

Michael E.
Kraft, Scott R. Furlong /
аударғандар: М.Ж. Баспаков, П.Ш. Кенжебекова

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

ЖОО
Қауымдастығы,
Телепроект

67

17

Қоршаған ортаны қорғау мәселелері:
тұрақты болашаққа көзқарас

Оқулық

Robert L. McConnell,
Daniel C. Abel / аударғандар: Г.Б. Абиева,
Г.Ж. Жомартова

2017

Жаратылыс тану ғылымы

А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

68

18

Экологиялық инженерия негіздері

Оқулық

Gilbert M.
Masters,
Wendell P. Ela / аударған: Ш. Назарқұлова

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

69

19

Заманауи логистика

Оқулық

Paul R. Murphy, Jr A, Michael Knemeyer /
аударғандар: И.А. Баймуратова,
К.М. Туреханова
Robert H. Bishop / аударғандар: Қ. Төреханова,
Б.Саяқова

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

70

20

Сандық бизнес пен электрондық
коммерцияны басқару

Оқулық

Dave Chaffey /
аударған: Г.К. Беккожинова

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Абай атындағы ҚазҰПУ

71

21

Сапаны бақылаудың статистикалық
әдістері: Заманауи кіріспе

Оқулық

Douglas C. Montgomery /
аударғандар:
С. Айжамбаева

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

ҚарМТУ

72

22

Қазіргі заманғы аудит

Оқулық

Graham W.
Cosserat,
Neil Rodda /
аударғандар:
Қ.С. Искакова, У.А. Мырзаева, Т.Т. Әуренбаева

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Халыаралық Бизнес университеті

73

23

Клетканың молекулалық биологиясы

Оқулық

Bruce Alberts,
Alexander Johnson,
Julian Lewis,
David Morgan,
Martin Raff,
Keith Roberts,
Peter Walter /
аударғандар:
Ә. Ережепов,
Д. Ережепов

2017

Жаратылыс тану ғылымы

Назарбаев университеті

74

24

Мехатроника: машина жасау және
электро техникадағы электрондық басқару жүйелері

Оқулық

William Bolton / аударғандар: С. Айжамбаева
Н. Айжамбаев

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

75

25

Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі

Оқулық

Russell Jones,
Helen Ougham,
Howard Thomas,
Susan Waaland /
аударғандар:
Г.Д. Ілгекбаева,
А.Е. Үсенбаев

2017

Ауыл шаруа
шылық ғылымы

Қазақ аграрлық университеті

76

26

Мұнай өнімдері жүйесі

Оқулық

Майкл
Ж. Экономидес, Дениэл Хилл, Кристин Элиг-Экономидес, Диң Жу /
аударғандар: Б. Насибуллин,
Қ. Төрегелдиева,
Э. Қадыр

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚБТУ

77

27

Университет физикасы және заманауи
физика

Оқулық

Hugh D.
Young, Roger A. Freedman, A. Lewis Ford /
аударғандар:
Н. Мәженов,
О. Мәженова

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

78

28

Математикалық анализ: бір айнымалы

Оқулық

Huqhes-Hallet, Gleason, McCallum және
т.б. / аударған: Қ. Төреханова,


Б. Саяқова
 

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

79

29

Экономика және бизнеске арналған математика

Оқулық

Жан Жак /
аударғандар: А.С. Игенбаева,
Н.М. Алишер

2017

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

80

30

Халықаралық қатынастар теориясының
тарихы

Оқулық

Torbjorn L. Knutsen / аударған: Н.
Сайбекова

2017

Гуманитарлық ғылым

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ЖОО Қауымдастығы (ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған оқулықтар)

81

1

Ақаба суларды тазартудың нанотехнологиясы

Оқулық

Arup Roy,Jayanta
Bhattacharya/аударған: А. Сейітхан

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

82

2

Әлеуметтік зерттеу әдістері

Оқулық

Alan Bryman/ аударған: Баймуратова И.А.

2016

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

83

3

Ұлы конвергенция: Азия, Еуропа және бірегей әлем
логикасы

Оқулық

Kishore Mahbubani/аударған: Абрашева Назгүл

2016

Әлеуметтік ғылым,
экономика және бизнес

К. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік
университеті

84

4

Жасанды интеллект: жаңашыл әдіс

Оқулық

Stuart
Russell, Peter
Norvig/аударғандар: Мансурова М.Е., Дуйсебекова К.С.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

85

5

Университет физикасы

Оқулық

Hugh D.Young,
Roger A. Freedman/ аударғандар: Мәженов Н., Мәженова О.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

86

6

Термодинамика және
статистикалық механика

Оқулық

Robert J. Hardy,
Christian Binek/ аударғандар:
Қ.М. Төреханова,

Б.М. Саяқова

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

87

7

Экологиялық
инженерия негіздері

Оқулық

Gilbert M. Masters,
Wendell /
аударғандар:
Ш. Назарқұлова,
Н. Далабаева

2016

Жаратылыс тану ғылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

88

8

Дерттану
негіздері

Оқулық

Vinay Cumar, Abbul K, Abbas, Nelson Fausto, Richard N. Mitchell/аударған: Қ. Қарымбаев

2016

Медицина

Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ

89

9

Ғимарат құрылысын есептеу

Оқулық

Steven Peterson,
Frank Dagostino/ аударғандар:
Д.Т. Сартаев,
Б.Ө. Еркебаева,
А.М. Садықова

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

90

10

Азаматтық нысандарда қолданылатын құрылыс
материалдары

Оқулық

Michael S. Mamlouk,
John P. Zanievskia/
аударғандар: Е.Т. Бейсембаев, Д.Т. Сартаев, А.М. Байсариева

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

91

11

География: аймақтар мен өлкелерге жаһандық көзқарас

Оқулық

Paul L. Knox,
Virginia Tech,
Sallie A. Marston/
аударғандар: С.А.
Талжанов, Г.Б. Абиева

2016

Жаратылыс тану ғылымы

А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

92

12

Атмосфера.
Метеорология кіріспе

Оқулық

Frederick K. Lutgens, Edward
J. Tarbuck/
аударғандар:
Беркімбаева С.Б., Адбанова А.А.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ

93

13

Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері. Заманауи
кіріспе

Оқулық

Douglas C. Montgomery/
аударғандар:
Исакова С.С., Трушева А.Т.

2016

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

К. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік
университеті

94

14

Дегармо өндірістік процестері мен материалдары

Оқулық

J. T. Black, Ronald A.
Kohser/
аударған:

Хабай А.

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

95

15

Кездейсоқтық математикасы ғалымдар
мен инженерлерге арналған ықтималдық теориясы мен статистика

Оқулық

Michael Akritas/
аударғандар:
Б. Рысбайұлы, Г.Дәркенбаева

2016

Жаратылыс тану ғылымы

ІТ-университет

96

16

Заманауи стратегиялық талдау

Оқулық

Роберт М.Грант,
аударғандар:
А.Әбенова,
Ұ.Ақберді

2016

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

ЖОО Қауымдастығы

97

17

Мұнай және газ кен орындарын игеру

Оқулық

Рональд Е.Терри, Дж.Брэндон Роджерс/
аударғандар:
Д. Әбделі,
А.Ысқақ, Д.Мұңсызбаева, А.Манханова

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

98

18

Мұнай өнімдері жүйесі. І том

Оқулық

Майкл Ж.
Экономидес, Дениэл Хилл,
Кристин элиг-Экономидес / аударғандар:
Б. Набиуллин,
Қ. Төрегелдиева, Бөрібаева

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚБТУ

99

19

Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе. II
бөлім

Оқулық

Дональд П. Кодуто,
Ман-чу Рональд Юнг, Уильям А. Кич,
аударғандар: Е.Т. Бесимбаев, І.Н. Дүйсембаев

2016

Техникалық ғылым мен технологиялар

ЖОО Қауымдастығы

100

20

Физиктер мен инженерлерге арналған
математикалық әдістер

Оқулық

Кен Ф., Рилей Майк П., Хобсон, Стивен Ж Бенсе/
аударғандар:
Т.Б. Айнабекова,

Ә.А. Абулкасимова

2016

Жаратылыс тану ғылымы

ЖОО Қауымдастығы

101

21

Химиялық процестер технологиясы

Оқулық

Жакоб А. Моулжин,
Мишель Макки,
Аннелизе Е. Ван Диепен/
аударғандар:
Е. Абланова,
Ж. Сүйесенова

2016

Жаратылыс тану ғылымы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университеті

102

1

Жылу электр станциялары

Оқу құралы

Достияров А.М., Тютебаева Г.М.

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті

103

1

Nuclear technologies in geologic-geophysical studies
(Ядерные технологии в геолого-геофизических исследованиях)

Оқулық

Пак Ю.Н.,
Пак Д.Ю.

2017

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

104

1

Казахская философия

Учебник

Ж. Алтаев,
А. Касабек,
А. Масалимова

2017

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

105

2

Қазақ философиясы

Оқулық

Ж. Алтаев, А. Касабек

2017

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

106

3

Жоғары математика

Оқулық

Н.М. Махмеджанов

2017

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

107

4

Басылымды редакторлық әзірлеу ерекшеліктері

Оқу құралы

С. Медеубекұлы

2016

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті

108

1

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Оқулық

Б.Д. Жұмақаева

2017

Гуманитарлық ғылым

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ
Ұлттық техникалық зерттеу университеті

109

1

Логистикалық жүйелердегі болжау әдістері

Оқулық

Р.Т. Исмаилова

2017

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қ. И. Сәтпаев атындағы ҚҰТЗУ

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті

110

1

История материальной культуры и
дизайна

Учебник

Золотарева Л.Р.,

Рева М.В.,
Кипшаков С.А.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Е.А. Бөкетов атындағы ҚМУ

Абылай хан атындағы халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университеті

111

1

Basic English (a coursebook for the 1st-year students of
University Translation Departments)

Учебник

A.Zh.Suranchina,
S.Zh.Chitebayeva, A.A.Orazova

2016

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

112

2

Basic English in
the context of intercultural communication for translators/interpreters (A course book for the 2nd year Translation Studies
students)

Учебник

Z.A.Yegemberdiyeva, I.S.Kruglova,
A.Kh.Ibrakhimova, N.A.Aubakir, A.K.Izmukhanova

2016

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

113

3

Professionally
oriented foreign language in the context of intercultural communication (A course book for the 3rd year Translation Studies
students)

Учебник

G.S.Assanova, B.E.Tassyrova,
Sh.O.Saimkulova, Zh.A.Karmenbaeva, A.A.Aldabergenova

2016

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

114

4

English for
specific purposes in the context of intercultural communication (A course book for the 4th-year-students of the
University Translation Department)

Оқулық

A.M.Kurkimbayeva, A.L.Ospanova,
R.Sh.Amrayeva, N.D.Iskakova

2016

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

р/н

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылымның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

ЖОО Қауымдастығы

1

1

ХІҮ-ХХ
ғасырлар басындағы қазақ әдебиеті

Оқулық

Тілепов Ж.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

2

2

Қорғаулы топырақ
құрылғысында көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы

Оқулық

Сейтбаев
К., Әбдібаев Б.

2015

Ауыл шаруа
шылық ғылымдары

Тараз
инновациялық-гуманитарлық универитеті

3

3

Дипломатиялық
және консулдық қызмет

Оқулық

Бугубаева
Р.О.,
Бегежанов Э.Б.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

Қазтұтынуодағы
Қарағанды экономикалық университеті

4

4

Бағдарламалық
жасақтама

Оқулық

Соммервель/
Аударған:
Оразбеков С.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Халықаралық
ақпараттық технологиялар университеті

5

5

Заманауи
басқару жүйелері

Оқулық

Ричард
К., Дорф Роберт Х., Туреханова К., Саякова Б.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

6

6

Генетика
негіздері. 1-том

Оқулық

Бекманов
Б.О., Нәбиева Б.

2016

Медицина

Абылай хан
атындағы ҚазХҚжӘТУ

7

7

Күн
энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы

Оқулық

Азат
С., Нәжіпқызы
М.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

8

8

"Жасыл"
химия және инженерия: тұрақты дамуға апарар
жол

Оқулық

Абдиев
К.Ж.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Қазақстан-Британ
Техникалық Университеті

9

9

Клетканың
молекулалық биологиясы

Оқулық

Ережепов
Д.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Назарбаев
университеті

10

10

Экономика
және бизнеске арналған математика. І том

Оқулық

Тасмамбетов
Ж.Н., Тасмамбетова А.Ж., Жақсылық А.Ж.

2016

Әлеуметтік
ғылым, экономика және бизнес

Қ.Жұбанов
атындағы АӨМУ

11

11

Желілік
бағдарламалау. І том. АРІ желілік сокеттері

Оқулық

Асылбекова
А.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университеті

12

1

Жоғары
математикадан есептер мен жаттығулар. 1-бөлім

Оқулық

Ақжігітов
Е.А., Тілепиев М.Ш.

2016

Жаратылыс
тану ғылымы

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

13

Жоғары
математикадан есептер мен жаттығулар. 2-бөлім

Оқулық

Ақжігітов
Е.А., Тілепиев М.Ш.

2016

Жаратылыс
тану ғылымы

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ
 

14

2

Обеспечение
безопасности движения на транспорте

Оқу құралы

Жандарбекова
А.М.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

15

3

Агрохимиялық
зерттеулер әдістемесі

Оқу құралы

Нұрманов
Е.Т.

2015

Ауыл шаруа
шылық ғылымдары

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

16

4

Ғылыми-педагогикалық
зерттеу негіздері

Оқу құралы

Есекешова
М.Д.,
Асубаева А.К.,
Данилова Л.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

17

5

Основы
научно-педагогических исследований

Оқу құралы

Есекешова
М.Д.,

Данилова Л.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

18

6

Педагогика
высшей школы

Оқу құралы

Есекешова
М.Д.,
Сагалиева Ж. К.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

19

7

Методика и
технология воспитательной работы

Оқу құралы

Есекешова
М.Д.,

Данилова Л.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

20

8

Технический
сервис в сельском хозяйстве

Оқу құралы

Костюченков
Н.В., Новиков А.В.,
Козак А.И.,
Костюченкова О.Н., Плаксин А.М., т.б.

2015

Ауыл шаруа
шылық ғылымдары

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

21

9

Теория
трактора, автомобиля и машиноиспользование в примерах и задачах

Оқу құралы

Костюченков
Н.В., Новиков А.В.,
Козак А.И.,
Костюченкова О.Н., Плаксин А.М., т.б.

2015

Ауыл шаруа
шылық ғылымдары

С.Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

22

1

Ғылыми
зерттеу мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау

Оқулық

Сихымбаев
М., Шеров К., Сихымбаева
Д., Кузембаев С., Альжанов М.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

ҚарМТУ

23

2

Механикалық
құрастыру цехтарын жобалау

Оқулық

Шеров К.Т.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

24

3

Информационные
технологии машиностроении

Оқулық

Кузембаев С.Б.,
Альжанов М.К.,
Шеров К.Т.,
Сихимбаев М.Р.

2015

Жаратылыс
тану ғылымдары

ҚарМТУ

25

4

Направляющие
системы и волоконно-оптические техника инфокоммуникаций

Оқулық

Горлов Н.И.,
Таткеева Ғ.Г.,
Мехтиев А.Д.,
Алдошина О.В., Югай
В.В.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

26

5

Стандартизация

Оқулық

Есенбаева
Г.А., Какенов К.С., Каримова Б.Н., Акашев Р.Д.

2016

Қызмет
көрсету

ҚарМТУ

27

6

Стандарттау

Оқулық

Есенбаева
Г.А., Какенов К.С., Каримова Б.Н., Акашев Р.Д.

2016

Қызмет
көрсету

ҚарМТУ

28

7

Оборудование
специальных способов литья

Оқулық

Кипнис
Л.С., Исагулов
А.З., Кузембаев
С.Б., Исин Д.К., Саркенов Б.Б.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

29

8

Традиционные
и перспктивные технологические процессы машиностроении

Оқулық

Черепахин
А.А., Кузнецов В.А., Смолькин А.А., Батышев К.А., Исагулов А.З., Егоров В.В.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

30

9

Ядерные
технологии в геофизических исследованиях

Оқулық

Пак
Ю.Н., Пак Д.Ю.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

31

10

Специальные
виды литья и технология получения художественных отливок

Оқулық

Исагулов
А.З., Березюк В.Г.,
т.б.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

32

11

Классикалық
кристаллографияның негіздері

Оқулық

Султанмурат
Г.К.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

33

1

Основы
биотехнологии: биотехнология высших и низших растений

Оқулық

Турашев
С.К.

2015

Жаратылыс
тану ғылымы

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

34

2

Бейорганикалық
химияның теориялары мен заңдылықтары

Оқулық

Нұрахметов
Н.Н.

2016

Жаратылыс
тану ғылымы

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

35

3

Кәсіби
қазақ тілі

Оқулық

Қарабаева
Х.Ә.

2014

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

36

4

Телерадиожурналистика

Оқулық

Қабылғазы
К.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

37

5

Кванттық
механика

Оқулық

Иманбеков
О.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

38

6

Араб
лексикологиясы

Оқу құралы

Атабай Б.

2014

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

39

7

Basic of Biotechnology: Plant biotechnology

Оқулық

Турашев
С.К

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

40

8

Ықтималдықтар
теориясы мен математикалық статистика, І бөлім

Оқулық

Ақанбай Н.
 

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

41

9

Ықтималдықтар
теориясы мен математикалық статистика, ІІ бөлім

Оқулық

Ақанбай Н.
 

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

42

10

Геоэкология

Оқулық

Базарбаева
Т.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті

43

1

Геронтология
и гериатрия

Оқулық

Под ред.:
Аканов А.А.

2016

Медицина

С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық
университеті

44

1

Жоғары
математика курсы.

Оқулық

Сатыбалдиев
О.С.,

2015

Жаратылыс
тану ғылымдары

Қ. И.
Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

45

2

Транспортно-грузовые
системы на транспорте

Оқу құралы

Асаубеков
М.А.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Қ. И.
Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

46

3

Ашық кен
қазу жұмыстарының тасымалдау машиналары және қондырғылары

Оқу құралы

Даусеитов
Е.Б.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Қ. И.
Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

47

4

Шельфте
кенорындарын меңгеру

Оқулық

Джексенбаев
Е.К.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Қ. И. Сәтпаев
атындағы ҚазҰТУ

48

5

Бурение
скважин

Оқулық

Ысқақ А.С.
 

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Қ. И.
Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

49

6

Геоморфология
және төрттік геологиясы

Оқулық

Федоров
Б.В.

2015

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Қ. И.
Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

50

7

Қазақ
тілі. (Ақпараттық телекоммунациялық технологиялар саласы мамандықтары бойынша
 

Оқулық

Жақсылыкова
К.Б.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Қ. И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті

51

1

Tourism
marketing

Оқулық

Шаекина
Ж., Тлеубердинова
А.

2015

Қызмет
көрсету

Е.А.
Бөкетов атындағы ҚарМУ

52

2

Педагогикалық
мамандыққа кіріспе

Оқулық

Абильдина
С.К., Жекибаева Б.А., Асетова Ж.Б.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ

53

3

Introduction to the teaching
profession

Оқулық

Жекибаева
Б.А., Каргин С.Т., Абильдина С.К.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ

Таразмемлекеттікпедагогикалық институты

54

1

Тәрбие
жұмысының теориясы мен әдістемесі

Оқу құралы

Бұзаубақова
К.Ж., Елубаева М.С.

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

ТарМПИ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті

55

1

Дидактика

Оқу құралы

Амирова А.
 

2013

Гуманитарлық
ғылымдар

Абай
атындағы ҚазҰПУ

56

2

Ғылым мен
бастауыш білімнің қазіргі мәселелері

Оқу құралы

Амирова А.
 

2015

Гуманитарлық
ғылымдар

Абай
атындағы ҚазҰПУ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

57

1

Логистика
негіздері

Оқулық

Раимбеков
Ж., Сыздықбаева Б.Ұ.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

58

2

Транспортная
логистика. І часть

Оқулық

Сулейменов
Т.Б., Арпабеков М.И.

2012

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

59

3

Транспортная
логистика. ІІ часть

Оқулық

Сулейменов
Т.Б., Арпабеков М.И.

2012

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

60

4

Тіршілік
қауіпсіздігі негіздері

Оқулық

Татаева
Р.К., Бакешова
Ж.У., Зандыбай А. , Рахишева А.Д.

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

61

5

Основы
конструирования и творчества при создании машин и оборудования

Оқулық

Арпабеков
М.И., Гурьянов Г.А., Дудкин М.В., Манеков А.А.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

62

6

Электродинамика
және арнаулы салыстырмалылық теориясы

Оқу құралы

Кенжалиев
Д.И.

2016

Техникалық
ғылым мен технологиялар

Л.Н.
Гумилев атындағы ЕҰУ

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

63

1

Өндірістік
балық аулау негіздері

Оқулық

Нұрғазы
Қ.Ш.,
Асылбекова А.С.,
Кегенова Г.Б.

2016

Ауыл шаруа
шылық ғылымдары

Қазақ
ұлттық аграрлық университеті

"ГЭОТАР-Медиа" баспасы

64

1

Дезинфекция

Оқу құралы

Осипова
В.Л.; Аударған: Толебаев А. С.; жауапты
редакторы Кабышева С. А.

2015

Медицина

"ГЭОТАР-Медиа"
баспасы

65

2

Балалар
хирургиясы

Оқулық

Дюсембаев
А.А., Санбаев М., Аубакиров М.Т.;
Дюсембаев А. А. редакциялық басқаруымен шығарылған

2016

Медицина
 

66

3

Медициналық
этика

Оқу құралы

Кэмпбелл
А., Джиллет
Г., Джонс Г.; ағылшын тілінен
аударған: Лопухин Ю.М. , Юдин Б.Г.; қазақ тіліне ауд.: Башбаева М.А.

2014

Медицина
 

67

4

Неврология
және
нейрохирургия. Оқулық: 2 томдық

Оқулық

Гусев
Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И.;
Коновалова А.Н. , Козлова А.В.; қазақ тіліне ауд.: Омарова
Ш.К. Абдрахманова М.Г. редакциялығымен

2016

Медицина
 

68

5

Нефрология
 

Оқулық

Редакциясын
басқарғандар Канатбаева Э. Б., Кабулбаев К. А.

2016

Медицина
 

69

6

Энциклопедия
здоровья

Оқу құралы

Тель Л.З.

2015

Медицина
 

70

7

Жалпы
гигиена бойынша тапсырмалар жинағы

Оку-әдiстемелiк
құрал

Жакетаева
Н.Т. және т.б.

2016

Медицина
 

71

8

Медицина
әлеуметтануы

Оқулық

Решетников
А. В.; Аударған:
Маркабаева А. М.; жауапты
редакторы РахыпбековТ. К.

2015

Медицина
 

72

9

История
Казахстана

Оқу құралы

Долгополов
А.Б.

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

73

10

Жалпы
эпидемиология дәлелді медицина негіздерімен: Практикалық сабақтарға нұсқаулық

Практикалық
сабақтарға нұсқаулық

Жайыкбаева
Н.

2016

Медицина

С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

74

11

Балалар
хирургиясы

Оқулық

Исакова
Ю.Ф.,
Разумовский А.Ю. редакциялық басқаруымен шығарылған;
Аударған: Аскаров М.С.

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

75

12

Еңбек
гигиенасы

Оқулық

Измерова
Н.Ф.,
Кириллова В.Ф. Аударған:
Амантаева Г.К.; жауапты редакторы Токанова Ш.К.

2016

Медицина

Семей
мемлекеттік медицина университеті

76

13

Балалар
мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілерінде оқу-тәрбиелеу
процесінің гигиеналық негіздері

Оқу
әдістемелік құрал

Талиева
Г.Н. және т.б.

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

77

14

Бейорганикалық
химия практикумы/ Практикум по неорганической химии

Оқу
әдістемелік құрал

Алмабекова
А.А., Кожамжарова А.С., Кусаинова А.К.

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

78

15

Неврология
және нейрохирургия: 1-том

Оқулық

Гусев
Е.И., Коновалов А.Н.,
Скворцова В.И.; Аударған:

Омарова
Ш.К.,
Абдрахманова М.Г.
 

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

79

16

Емдік
денешынықтыру

Оқу құралы

Елифанов
В.А., т.б.,
Аударған:
Бектурова К.Ш.

2016

Медицина

Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті

80

17

Медициналық
микробиология, вирусология және иммунология. Том І.

Оқулық

Зверева
В.В., Бойченко М.Н., Аударған: Құдайбергенұлы К.

2016

Медицина

С.Ж. Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ

81

18

Медициналық
микробиология, вирусология және иммунология. Том ІІ.

Оқулық

Зверева
В.В., Бойченко М.Н.,
аударған: Құдайбергенұлы К.

2016

Медицина

С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

82

1

Теоретико-методологические
аспекты изучения законодательных актов

Оқу
әдістемелік құрал

Отепова
Г.Е.

2014

Гуманитарлық
ғылымдар

ПМПИ

"Дәуір-Кітап" баспасы

83

1

Еуропа
және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1-бөлім

Оқулық

Көкебаева
Г.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

84

2

Основы
ораторского искусства

Оқу
әдістемелік құрал

Темирболат
А.

2016

Гуманитарлық
ғылымдар

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

85

3

Математикалық
статистика

Оқу құралы

Ақанбай Н.
 

2016

Жаратылыс
тану ғылымдары

"Дәуір-Кітап"
баспасы

р/н

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылым ның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

1

1

Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы

Оқулық

Қамаров Р.Қ., Айдарова М.А.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

2

2

Прогрессивные методы обработки

Учебник

Кенжеғалиев Қ.К.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

3

3

Құюдың арнайы тәсілдеренің технологиясы

Оқулық

Ғазалиев А.М., Исин Д.Қ. т.б.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

4

4

Технология и оборудования специальных способов литья

Учебник

Ғазалиев А.М., Исин Д.Қ. т.б.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

5

5

Механика (қазақ тілінде)

Оқулық

Бакиров Ж.Б., Бакиров М.Ш.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

6

6

Механика (орыс тілінде)

Учебник

Бакиров Ж.Б., Бакиров М.Ш.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

7

7

Пайдалану жұмыстарын басқару

Оқулық

Исина Б.М., Балғабеков Т.К.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

8

8

Управление эксплуатационной работой

Учебник

Исина Б.М., Балғабеков Т.К.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

9

9

Основы технической эксплуатации транспортной техники

Учебник

Шалаев В.В., Кириевский М.М. др.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

10

10

Машинажасауда құймаларды жобалау және өндіру

Оқулық

Ғазалиев А.М., Батышев А.И. т.б.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

11

11

Общие вопросы машиностроение и конструкционные материалы

Учебник

Кузнецов В.А., Газалиев и др.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

12

12

Спецкурс конвейерного транспорта

Учебник

Балабаев О.Т.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

13

13

Безопасное ведение горных работ на выбросоопасных пластах

Учебник

Бирюков Ю.М. др.

2015

Медицина

ҚарМТУ

14

14

Электр және электрониканың физикалық негіздері

Оқулық

Маженов, Н.А., Смирнов, Ю.М., Копбалина, Қ.Б.

2015

Медицина

ҚарМТУ

15

15

Метрология

Учебник

Жетесова Г.С., Жаркевич О.М., Гейдан И.А.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

16

16

Математика. Часть 1

Учебник

Егоров В.В., Мустафина Л.М., Абаева Н.Ф., Головачева В.Н.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

17

17

Кристаллография и дефекты кристаллического строения

Учебник

Егоров В.В., Квон Св.С., Исин Д.К., Филиппова Т.С.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

18

1

Тіл білімі теориясының негіздері

Оқулық

Қалиев Б.

2015

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

19

1

Цитология және гистология негіздері

Оқулық

Тұңғышбаева З.Б.

2015

Медицина

Абай атындағы ҚазҰПУ

20

2

Структура современного языкознания

Учебное пособие

Жумабекова А.К.

2015

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

21

1

История государства и права зарубежных стран

Оқулық

Маликов К.Т., Алтынбасов Б.О.

2015

Гуманитарлық ғылым

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

22

2

Тюркология. Историко-археологический аспект

Учебник

Досымбаева А.

2015

Гуманитарлық ғылым

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

23

3

Термодинамика және статистикалық физика

Оқу құралы

Кенжалиев Д.И., Мырзакулов Р.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

24

4

Кәсіпкерлік негіздері

Оқулық

Дүйсембаев А.

2015

Гуманитарлық ғылым

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

25

5

Қаржы

Оқу құралы

Байжолова Р.Ә., Сембиева Л.М.

2015

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

26

6

Жаһандану және ұлттық еңбек нарығы

Оқу құралы

Байжолова Р.Ә.

2015

Гуманитарлық ғылым

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

27

7

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы

Учебник

Алтынбасов Б.Ө., Нұрманбетов Қ.Е, Рубаник В.Е.

2015

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

28

8

ҚР салық құқығы. Жалпы және ерекше бөлім

Учебник

Сактаганова И.С.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

29

9

ҚР қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім

Учебник

Сактаганова И.С.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

30

10

Ақша, несие, банктер

Оқу құралы

Байжолова Р.Ә.

2015

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

31

1

Статистические методы обработки гидрологической информации

Учебник

Давлетгалиев С.К.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

32

2

Қазіргі әдеби үдеріс

учебник

Ержанова С.Б., т.б.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

33

3

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы

Оқулық

Бас. Редактор Омарбеков Т.О.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

34

4

Физикалық химия бойынша есептер

Оқулық

Шәбікова Г.Х., Оспанова А.Қ., Ашимхан Н.С.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

35

5

Педагогиканың философиясы және әдіснамасы

Оқулық

Таубаева Ш.

2015

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру орталығы

36

1

Аударматанудың негіздері

Оқулық

Жумабекова А.Қ.

2015

Гуманитарлық ғылым

Ш. Шаяхметов Орталығы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

37

1

Электрохимия

Оқулық

Бутин Б.М. Изтелеу Б.М.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚазМемҚызПУ

38

2

ХХ ғасыр басындағы әдебиет және Алаш ұстанымы

Оқулық

Зайнекова Р.

2015

Гуманитарлық ғылым

ҚазМемҚызПУ

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

39

1

Педагогика

Оқу құралы

Бұзаубақова К.Ж., Қашқынбаева З.Қ.

2015

Гуманитарлық ғылым

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

40

2

Білім берудегі инновациялық технологиялар

Оқу құралы

Бұзаубақова К.Ж.

2015

Гуманитарлық ғылым

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

41

1

Мемлекеттік басқару теориясы

Оқу құралы

Шумеков З.Ш., Шамбекова З.Х., Кернебаев А.С.

2015

Гуманитарлық ғылым

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

42

2

Страхование

Учебник

Сембеков А.К.

2015

Қызмет көрсету

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

43

3

Сақтандыру

Оқулық

Сембеков А.К.

2015

Қызмет көрсету

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

44

1

Педагогикалық зерттеулерде математикалық статистика әдістерін қолдану

Оқулық

Кенжеғалиев Қ.К.

2015

Гуманитарлық ғылым

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

45

1

Религиоведение

Хрестоматия

Карипбаев Б.И., Солощенко П.П

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

46

2

Теории массовой культуры

Хрестоматия

Карипбаев Б.И., Донецкая Н.А.

2015

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

47

3

История и философия науки

Терм. словарь

Исина Г.И., Дагарова Ш.У. и др.

2015

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

48

4

Abriss der deutschen literatur

Учеб. метод. пособие

Тлеужанова Г.К.

2015

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

49

1

Овощеводство Северного Казахстана

Учеб.пособие

Щепетков Н.Г.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

50

2

Земледелие

Учебник

Карипов Р.Х., Жумагулов И.И.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

51

1

Технология формных процессов

Учебник

Вавилов А.В., Сурашов Н.Т.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

52

2

Подъемно-транспортные машины

Электрон. учебник

Назарбаева С.М., Сурашов Н.Т., Гудович М.И.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

53

3

Көтеру-тасымалдау машиналары

Электрон. учебник

Назарбаева С.М. ,Сурашов Н.Т.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

54

4

Подъемно-транспортные машины

Учебник

Вавилов А.В., Гудович М.И.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

55

5

Операцияларды зерттеу негіздері

Оқулық

Балғабаева Л.Ш.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

56

6

Электр энергетикалық тораптар мен жүйелер

Оқулық

Бекбаев А.Б., Тогжанова Ж.Қ., Абитаева Р.Ш.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

57

7

Основы систем баз данных

Учебник

Айтхожаева Е.Ж.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

58

8

Теориялық механика

Оқулық

Туғанбаева Д.Т., Қырықбаев Б.Ж., Төреқожаева Ә.Н.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

59

9

Көтерім қондырғылары

Оқулық

Крупник Л.А., Исканов Б.И.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

60

10

Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану

Оқулық

Курманалиев М.Б., Бейсеков Б.С.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

61

11

Геомеханика

Учебник

Нурпеисова М.Б. т.б.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

62

12

Геология негіздері

Оқулық

Байбатша Ә.Б.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

63

13

Основы геологии

Учебник

Байбатша Ә.Б.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

64

14

Металл құрылымдары

Оқулық

Бакиров К.Қ.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

ҚР ЖОО қауымдастығы

65

1

Бейорганикалық химияның негіздері

Оқулық

Құлжанов Қ.С., Хамзина Ж.Б., Сүлейменова М.Ш.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Алматы технологиялық университеті

66

2

Жалпы және бейорганикалық химия

Учеб.пособие

Б.М. Ділманов, А.С. Тапалова

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

67

3

Элементтер химиясы

Учеб.пособие

А.С. Тапалова

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

68

4

Бейорганикалық химия

Учеб.пособие

А.С. Тапалова

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

69

5

Финансовое право

Учебник

Весельская Н.Р., Какимжанова М.Т.

2015

Құқық

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

70

6

Тау-кен ісінің негіздері

Учебник

Бегалинов Ә.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

71

7

Философия тарихы

Оқулық

Рысқалиев Т.Х.

2015

Гуманитарлық ғылым

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

72

8

Адам және жануарлар физиологиясы. Оқулық-диалог

Оқулық-диалог

Несіпбаев Т.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

КазҰАУ

73

9

Радиожурналистиканың негіздері

Учебник

Омашев Н.

2015

Гуманитарлық ғылым

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

74

10

Численные методы

Учебник

Бидайбеков Е.Ы., Камалова Г.Б.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

75

11

Кристаллография и дефекты кристаллического строения

Оқулық

Насиев Б.Н.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

76

12

Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары

Оқулық

Ғабдулов М.А., Қарабаев Ш. Қ.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

77

13

Технологические комплексы открытых горных работ

Учебник

Ракишев Б.Р.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

78

14

Ашық кен жұмыстарының технологиялық кешендері

Оқулық

Рақышев Б.Р.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

79

15

Өсімдік шаруашылығы

Учебник

Насиев Б.Н.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

80

16

Үй жануарлар морфологиясы

Учебник

Қ.Қ. Борышев, т.б.

2015

Ветеринария

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

81

17

Дәнді, жарма және техникалық дақылдар биохимиясы (Техникалық биохимия)

Учебник

Қодаров Б.Р., Ережепов Ә.Е.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

 

82

18

Педагогикалық жүйетану негіздері

Оқулық

Мұхамебетжанова Ә., Бахишева С. және т.б.

2015

Гуманитарлық ғылым

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

83

19

Ұн өндірісінің технологиясы

Оқулық

Ізтаев Ә.І, Ермекбаев С.Б., Мыңбаева А.Б.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Алматы технологиялық университеті

84

20

Тігін бұйымдарының технологиясы

Учебник

Рыскулова Б.Р.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Алматы технологиялық университеті

85

21

Сандық журналистика

Оқулық

Джонс Д., Ли Салтер, аударған: Мысаева Қ.

2015

Гуманитарлық ғылым

 

86

22

Математикалық физика есептерін шешудің айырымдық схемалары

 

Абиев Н.А.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

М.Х. Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

87

1

Биологиялық статистика

Оқу құралы

Раманкулова А.А.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

88

2

Общественное здравоохранение

Учебник

Аканов А.А., Тулебаев К.А., Камалиев М.А., Куракбаев К.К. және т.б.

2016

Жаратылыс тану ғылымы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

89

3

Тубулопатии у детей

Учеб.пособие

Чингаева Г.Н.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

90

4

Нефрология

Учебник

Канатбаева Ә.Б., Қабылбаев Қ.А.

2015

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

91

5

Химиялық қауіптер мен уыттылықтар

Оқу құралы

У.М. Датхаев, Л.В. Евсеева, И.А.Журавель, Р.М. Абдуллабекова

2015

Жаратылыс тану ғылымы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

92

6

Химические опасности и токсины

Учеб.пособие

Датхаев У.М., Евсеева Л.В. и др.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

93

1

Гидротехникалық құрылымдар

Оқу құралы

Базарбаев А.Т., Сейтасанов И.С.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

94

2

Орман ботаникасы

Оқу құралы

Искендирова Р.Ә.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

95

3

Bioresources of Kazakhstan Volume 1, 2, 3 ресурсы ребыне, птиц и зверей

Textbook

Berkinbay O., Shabdarbaeva G.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

96

4

Агрометеорология

Оқулық

Атақулов Т.А., Ержанова К.А.

2015

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

97

5

Ветеринарное предпринимательство

Учебник

Ахметсадыков Н., Бабалиев С.У. и др.

2015

Ветеринария

ҚазҰАУ

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

98

1

Патологиялық физиология. Патофизиология

Учеб.пособие

Новицкий В.В., Уразова О.И., Жаутикова С.Б.

2014

Медицина

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

99

2

Жүйке жүйесі. Нервная система

Учебник

С,К, Жауғашева, С.Б. Жәутікова, М.М. Түсіпбекова және т.б.

2014

Медицина

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

100

3

Балалар мен жас өспірімдер гигиенасы

Оқулық

Кучма В.Р. аударған: Приз В.Н., Талиева Г. Н.

2015

Медицина

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университеті

101

1

Жалпы химия

Оқулық

Попков В.А., Пузаков С.А., аударған: Ғұмарова Ж.Ж., Ділмағамбетов С.Н.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

М.Оспанов атындағы БҚММУ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

102

1

Педагогика мен психология негіздері

Учебник

Ғаббасов С.

2015

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

"ГЭОТАР - Медиа" баспасы

103

1

Қалыпты физиология

Оқулық

Судаков К.В., аударған: Жәутісова, Миндубаева Ф.А.

2015

Медицина

"ГЭОТАР - Медиа"

104

2

Фармакология

Учебник

Харкевич Д.А.

2015

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

105

3

Адам анатомиясы. 1 том. Тірек-қимыл аппараты

Учебник

Аубакиров А.Б.

2015

Медицина

Астана медицина университеті

106

4

Нутрициология

Учебник

Тель Л.З., Даленов Е.Д.

2015

Медицина

Астана медицина университеті

107

5

Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру

Учеб.пособие

Мұратбекова С.Қ.

2015

Медицина

Көкшетау жоғары медициналық колледжі

108

6

Мейірбикелік істің теориялық негіздері

Учебник

Ахметов Қ.Ж.

2014

Медицина

М.Оспанов атындағы БҚММУ

109

7

Эндокринология

Учебник

Абылайұлы Ж.

2013

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

110

8

Топографиялық анатомия және оперативтік хирургия

Учебник

Алмабаев Ы.А.

2015

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

111

9

Тері және венерологиялық аурулар

Учебник

Мұратбекова С.Қ.

2015

Медицина

Көкшетау жоғары медициналық колледжі

112

10

Құқық негіздері

Учеб.пособие

Отарбаева А.Б., Байтекова Қ.Ж., Сүлейменова Г.Х.

2015

Құқық

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

113

11

Русский язык

Учебник

Жанпейс У.А., Озекбаева Н.А., Даркембаева Р.Д.

2015

Гуманитарлық ғылым

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУа

114

12

Ішкі аурулар

Учебник

Жаманқұлов Қ.А.

2014

Медицина

М.Оспанов атындағы БҚММУ

115

13

Биоорганикалық химия. Тәжірибелік сабақтарға нұсқаулық

Учеб.пособие

Сейтембетов Т.С.

2015

Жаратылыс тану ғылымы

Астана медицина университеті

116

14

Ревмотология

Учеб.пособие

Жукушева Ш.Т.

2015

Медицина

Семей қ. ММУ

117

15

Балалар аурулары

Учебник

Түкбекова Б.Т.

2015

Медицина

ҚарММУ

118

16

Адам физиологиясы. Динамикалық сызбалар атласы

Оқулық

К. В. Судаков т.б. Аударған: Қанқожа М. Қ.

2015

Медицина

"ГЭОТАР - Медиа"

Қазақ спорт және туризм Академиясы

119

1

Механические свойства материалов

Учебник

Куликов В.Ю., Исин Д.К., Исагулов А.З и др.

2015

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қазақ спорт және туризм Академиясы

р/н

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылым ның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

1

1

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

Оқулық

Мәдібаева Қ.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

2

Государственное управление экологической безопасностью в Республике Казахстан

Учебник

Мухтарова К.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

3

3

Омыртқасыздар зоологиясы. 1-бөлім

Оқулық

Дәуітбаева К.Ә., Шалғымбаева С.М.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

4

Омыртқасыздар зоологиясы. 2-бөлім

Оқулық

Есжанов Б.Е., Сапарғалиева Н.С.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

5

Статистикалық физика және термодинамика

Оқулық

Бақтыбаев Қ.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

6

Философия

Оқулық

Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

7

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі

Оқулық

Қарабаева Х.Ә.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

8

Инновационный менеджмент

Оқулық

Мутанов Г.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

9

Микроэкономика

Учебник

Мухамедиев Б.М.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

10

10

Базалық шығыс тілі: Қазіргі қытай тілінің грамматикасы

Оқу құралы

Абдырақын Н.

2014

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

11

1

Агрохимиялық зерттеулер әдістемесі

Оқулық

Елешев Р.Е., Смағұлов Т.С., Балғабаев Ә.М., Рамазанова Р.Х.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

12

2

Гидробионаттарды жерсіндірудің теориясы мен практикасы

Оқу құралы

Кайруллаев К.К

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

13

3

Өсімдік қорғау

Оқулық

Ашықбаев Н., Дүйсембеков Б., Ағыбаев А.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

14

4

Өсімдікті биологиялық қорғау

Оқу құралы

САғитов А.О., Ашықбаев Н.Ж., Слямова Н.Ж., Төлеубаев Қ.М.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

15

5

Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қорғау

Оқу құралы

Агибаев А.Ж., Тулеева А.К., Сүлейменова З.Ш.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

16

6

Биоресурсы Казахстана. Том-1. Рыбные ресурсы, ресурсы земноводных, ресурсы пресмыкающихся

Учебник

Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М. и др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

17

7

Биоресурсы Казахстана. Том-2

Учебник

Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М. и др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

18

8

Биоресурсы Казахстана. Том-3. Ресурсы зверей

Учебник

Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М. и др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

19

9

Коневодство

Учебник

Акимбеков Б.Р., Дуйсембаев К.И. и др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

20

10

Қазақстан құстары

Оқу құралы

Қайроллаев Қ.Қ., Неіпбаев Т.Н.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

21

11

Жануарлардың жұқпалы және аса қауіпті аурулары

Оқулық

Сайдулдин Т.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

22

12

Планирование производства

Учебник

Есполов Т.И., Белгибаева Ж.Ж. и др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

23

13

Ат спорты

Оқулық

Исхан Қ.Ж.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

24

14

Энергиямен қамтамасыз ету жүйелерін жобалау

Оқу құралы

Өтешев Ө., Байсенова Г.С., Кешуов С.А.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚазҰАУ

25

15

Гидравлика және гидрожетектер

Оқу құралы

Асанбеков Б.А.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚазҰАУ

26

16

Геодезия

Оқулық

Джуламанов Т.Д., Табынбаева Л.К. и др.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

ҚазҰАУ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

27

1

Экономическая и социальная география мира

Учебник

Бердыгулова Г.Е., Ахметов Е.А.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

28

2

Артобразование

Учебник

Пралиев С.Ж., Кенжебаев Г.К., Оспанов Б.Е., Султанова М.Э., и др.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

29

1

Қазақ тілі. С1-негізгі стандарттан жоғары деңгейге арналған

Оқу құралы

Әлметова Ә.С., Дәркенбаева Ж.Қ., Хамимульдинова Л.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

30

2

Қазақ тілі. В2-негізгі стандартты деңгей

Оқу құралы

Әлметова Ә.С., Дәркенбаева Ж.Қ., Хамимульдинова Л.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

31

3

Лингвомәдениеттануды оқытудың әдістемелік негіздері

Оқулық

Әлметова Ә.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

32

4

Professional Task-based Guide Verbal communication in the intercultural context Volume 1

Учеб. пособие

Кунанбаева С.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

33

5

Professional Task-based Guide to the programme The cognitive-lingua cultural communicative theory of translation

Учеб. пособие

Кунанбаева С.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

34

6

Modern foreign language Education methodology and theory Volume 2

Учеб. пособие

Кунанбаева С.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

35

7

Modern foreign language Education methodology and theory Volume 3

Учеб. пособие

Кунанбаева С.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

36

8

The modernization of boleign language Education The linguocultural communicative approach

Учеб. пособие

Кунанбаева С.С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

37

1

Физикалық химия

Оқулық

Хұсаин С.Х.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

38

2

Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы. 1-бөлім

Оқу құралы

Мәшеков С.Ә.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

39

3

Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы. 2-бөлім

Оқу құралы

Мәшеков С.Ә.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

40

4

Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы. 3-бөлім

Оқу құралы

Мәшеков С.Ә.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

41

5

Полиграфиялық материлдар

Оқулық

Ибраева Ж.Е., Тягунов А.Г., Вураско А.В.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

42

6

Основы теории управления

Учебник

Волобуева О.П.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

43

7

Инженерлік графика. Құрастырылған бұйым сызбаларын оқу және тетік бөлшектеу

Оқу құралы

Қуспеков Қ.Ә.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

44

8

Саланы логистикалық басқару

Оқу құралы

Чакеева Қ.С.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

45

9

Основной органический анализ

Оқу құралы

Қуспеков Қ.Ә.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

46

10

Инженерлік графика

Оқу құралы

Қуспеков Қ.Ә.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

47

1

Кванттық механиканың есептер жинағы

Оқу құралы

Тамаев С.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

48

1

Системы автоматизированного проектирования

Учебник

Паршина Г.И., Намазбаев Т.С.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

49

2

Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности

Учебник

Сихимбаев М.Р., Шеров К.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

50

3

Специальные виды промышленного транспорта

Учебник

Малыбаев С.К., Данияров А.Н.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

51

4

Аршықтағы тау жыныстарын ташуға даярлау және тиеу

Оқулық

Құлнияз С.С., Букейханов Д.Г.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

52

5

Құюдың арнайы тәсідерінің жабдықтары

Оқулық

Ғазалиев А.М., Исин Д.Қ., Исағұлов А.З., Куликов В.Ю. и др.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

53

6

Строительство горных предприятий

Учебник

Айдарова М.Н., Камаров Р.К., Баймульдин М.К.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

54

7

Горные и строительные робототехнологические комплексы

Учебник

Ермеков Т.Е., Исабек Т.К., Камаров Р.К.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

55

8

Курс лекций по промышленной вентиляции

Учебник

Левицкий Г.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

56

9

Управление состоянием горного массива

Оқулық

Долгоносов В.Н. и др.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

57

10

Проектирование и производство отливок в машиностроении

Учебник

Батышев А.И., Смолкин А.А., Исин Д.К. и др.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

58

1

Денсаулық сақтаудағы менеджмент

Оқу құралы

Мұхамбеков М.М., Фомина А., және т.б.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

59

2

Физика

Оқу құралы

Нұрқасымова С.Н.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

60

3

Металтану негіздері

Оқулық

Сүлеймен Е.Б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

61

4

Экология және тұрақты даму

Оқулық

Бейсекова Р.Р.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

62

5

Фитопатология

Оқулық

Абиев С.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

63

6

Физика (инженерлік мамандақтарға арналған)

Оқулық

Ақылбеков Ә.Т., Ермекова И.К., Даулетбекова А.К.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

64

7

Матералдар кедергісі. І том

Оқулық

Дүзелбаев С.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

65

8

Матералдар кедергісі. ІІ том

Оқу құралы

Дүзелбаев С.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

66

9

Матералдар кедергісі. ІІІ том

Практикум

Дүзелбаев С.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

67

10

Матералдар кедергісі. ІV том

Есептер жинағы

Дүзелбаев С.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

68

11

Лабораторный контраль физико-химической, биологической безопасности воды

Учеб.пособие

Татаева Р.К., Бурумбаева М.Б.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

ҚР ЖОО қауымдастығы

69

1

Топырақтану

Оқулық

Қабышева Ж.К.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚР ЖОО қауымдастығы

70

2

Тағам және биотехнологиялық өндірістерінің микробиологиялық негіздері

Оқулық

Лесова Ж.Т., Макажанова Х.Х., Надирова С.А.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚР ЖОО қауымдастығы

71

3

Тау-кен кәсіпорындары аэрокосмостық негіздері

 

Бахмағамбетов және т.б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚР ЖОО қауымдастығы

72

4

Жоғары математика курсы. 2-бөлім

Оқулық

Қасымов Қ.Ә., Қасымов Е.Ә.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

73

5

Дифференциалдау геометрия және топология элементтері

Оқулық

Мусин А.Т.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Қарағанды Болашақ университеті

74

6

Этнопедагогика

Оқулық

Кукушкин В.С., Қалиев С.

2014

Гуманитарлық ғылым

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

75

7

Геомеханика

Оқулық

Нурпейісова М.Б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

76

8

Экономикалық теория

Оқулық

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

77

9

Стилистика және редакциялау

Оқулық

Ыбырайым Ә.О.

2014

Гуманитарлық ғылым

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ

78

10

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп

Оқулық

Шәріпов А.Қ.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

І. Жансүгіров атындағы ЖМУ

79

11

Геоэкология

Оқулық

Братков В.В., Овдиенко Н.И., ауд.: Талжанов С.А., Абиева Г.Б.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

80

12

Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар

Оқулық

Жанатбекова Н.И., Бөрібекова Ф.Б.

2014

Гуманитарлық ғылым

І. Жансүгіров атындағы ЖМУ

81

13

Теориялық және қолданбалы механика

Оқулық

Түсіпов А., Түсіпов Қ.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Алматы технологиялық университеті

82

14

Теория цвета и цветовоспроизведения

Учебник

Назарбаева С.М., Сурашов Н.Т., Вавилов А.В., Елемес Д.Е.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

83

15

Мал азықтандыру мөлшері мен рациондары

Оқулық

Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А.

2014

Ветеринария

М. Әуезов атындағы ОҚМУ

84

16

Қазақстанның физикалық географиясы

Оқулық

Бейсенова Ә.С.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

85

17

Сәулет тарихы

Оқулық

Бирюкова Н.В., аударған: Жакупова А.О.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Халықаралық білім беру корпорациясы

86

18

Генетикадан зертханалық жұмыстар және дала практикумы

Оқулық

Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҚызМемПУ

87

19

Технология работы железнодорожных станций

Учебник

Бекжанов З.С.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

М.Тынышпаев атындағы ҚазККА

88

20

Основной органический анализ

Учебник

Ягудеев Т.А.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

89

21

Жануарлар физиологиясының зертханалық және тәжірибелік сабақтары

Оқу құралы

Несіпбаев Т.Н., Несіпбаева А.Қ.

2014

Ветеринария

ҚазҰАУ

90

22

Шельфте мұнай-газ кен орындарын игеру негіздері және Арктикада теңіз қондырғыларын қондыру

 

Золотухин А. Б. және т. б.; ауд.: Қартабай А. Т. , Қартабаева А. А.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

91

23

Нанотехнология негіздері

Оқулық

Мансуров З.А., Діністанова Б.Қ., Керімқұлова А.Р.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

92

24

Азық-түлік өнімдерінің реологиялық негіздері

Оқулық

Еркебаев М.Ж., Медведков Е.Б., Исабекова Л.С., Матеев Е.З.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

АТУ

93

25

Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері

Оқулық

Қыдырмолдина А.

2014

Гуманитарлық ғылым

Қазақ мемлекеттік заң университеті

94

26

Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану

Оқулық

Ізтаев Ә.І., Ермекбаев С.Б.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

АТУ

95

27

Физикалық химия

Оқулық

Оспанов Х.Қ., Қамысбаев Д.Х., Абланова Е.Х., Шәбікова Г.Х.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

96

28

Шекарадағы және көліктегі ветеринарлық-санитарлық бақылау

Оқулық

Бегенова А.Б., Жұмақаева А.Н., Майқанов Б.С.

2014

Ветеринария

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

97

29

Машины и оборудования предприятий отрасли строительной индустрии

Учебник

Сурвшов Н.Т., Гудович М.И.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

98

30

Тіл мәденеті. Шешендік өнер

Оқулық

Қапасова Б.Қ.

2014

Гуманитарлық ғылым

С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті

99

31

Даму психологиясы

Оқулық

Бапаева М.Қ.

2014

Гуманитарлық ғылым

ҚазҚызМемПУ

100

32

Финансы и организация управление

Учебник

Серкебаева Р.К., Сманулова Р.У.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Халықаралық бизнес университеті

101

33

Отбасы педагогикасы

Оқулық

Жүндібаева Т.Н.

2014

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

102

34

Математика негіздері. 2-бөлім

Оқулық

Крофт Э. аударған: Қабақбаев С.Ж.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

М.Тынышпаев атындағы ҚазККА

103

35

Полифония

Оқулық

Дубровская Т.Н. аударған: Жұмақаева Ү., Бейсембек Т., Қожахметов Е.

2014

Өнер

ҚазҰӨУ

104

36

Робинс дерттану негіздері (Жалпы бөлім)

Оқулық

Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н. и др. Аударған: Каримбек К.

2014

Медицина

Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ

105

37

Фитопотология

Оқулық

Карбозова Р.Д., Туленгутова К.Н.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

ҚазҰАУ

106

38

Компьютерлік желілер-2 бөлім

Оқулық

Уэзеролл Д. Ауд.: Махметова А.М.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Халықаралық бизнес университеті

107

39

Қайранда мұнай-газ кен орындарын меңгеру және пайдалану

Оқулық

Қартабай А.Т.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

108

40

Құрылыс механикасы

Оқулық

Байнатов Ж.Б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

109

41

Сахна сайыс өнері

Оқулық

Құлбаев А.Б.

2014

Өнер

Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА

110

42

Информатиканы оқыту әдістемесі

Оқулық

Бидайбеков Е.Ы. т.б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Абай атындағы ҚазҰПУ

111

43

Жүзім шарашылығы

Оқулық

Сейітбаев Қ.Ж.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ

112

44

Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе. 2-бөлім. Geographical information systems

Оқулық

Хевуд Я., Карвер С., аударған: УайсоваА., Асылбекова А.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

113

45

Суды тасымалдау

Оқулық

Мырзахметов М.А.

2014

Қызмет көрсету

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

114

46

Жарма және жарма концентраттары технологиясы

Оқулық

Байболов К.Б.,

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

АТУ

115

47

Органикалық химия негіздері. 2-бөлім

Оқу құралы

Бруис Л.Ю. Аударған: Бажықова К.Б.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

 

116

48

Есептеу теориясы

Оқу құралы

Декстер С. Козен аударған:Рысбаева Қ., Рысбайұлы Б. т.б.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қазақстан-Британ Техникалық Университеті

117

49

Жануарлар биотехнологиясы

Оқулық

Аубакирова Х.Ә., Кенжеходжаев М.Д.

2014

Ветеринария

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ

118

50

Гидрометрия

Оқулық

Нарбаев Т.Ы., Исмаилова Г.Қ. және т.б.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

119

51

Программалау С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі. 2-бөлім

Оқу құралы

Страуструп Б. аударған.: Адилгожинова С., Бергибаев Б.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

120

52

Электр станциялары мен қосалқы станциялар

Оқулық

Хожин Г.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Алматы энергетика және байланыс университеті

121

53

Ауылшаруашылық мелиорациясының негіздері

Оқулық

Қозыкеева Ә.Т. т.б.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ

122

54

Международное экономическое право

Учеб. пособие

Мауленов К.С., Шумилов В.М.

2014

Құқық

Тұран университеті

123

55

Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы. Кіріспе. 2-бөлім

Оқулық

Martin B. аударған: Жаугалиева С.А., Сахиев С.К.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

124

56

Биохимия-2

Оқулық

Ережепов А.Е., Ережепов Д.А.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

125

57

Наноғылымға кіріспе. 2-бөлім

Оқулық

Линдсей С.М., аударған: Назарқұлова Ш.Н.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

126

58

Заманауи стратегиялық анализ. 1-бөлім

Оқулық

Robert N Grant аударған: Абенова А.Е., Байленова А.М. т.б.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Халықаралық бизнес академиясы

127

59

Түркі мемлекеттерінің тарихы

Оқулық

Динашева Л., Айхан Пама

 

Гуманитарлық ғылым

Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

128

60

Родоновый контроль и измерения

Учебник

Теут Е.В., Шабатура А.В. и др,

2014

Жаратылыс тану ғылымы

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ

129

61

Заманауи физика. 2-бөлім

Оқулық

Кеннет С. Аударған: Маженова Н.А. т.б.

2014

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

130

62

Дүниежүзілік тарих тарихнамасы (ежелгі зам-дан ХХ ғ дейін)

Оқулық

Жұмабаев Ж.К.

2014

Гуманитарлық ғылым

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

131

63

Жылжымайтын мүлік экономикасы

Оқулық

Сагинова Б.К., Бименова А.Е.

 

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

М.Өтемісов атындағы БҚМУ

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

132

1

Индустрия досуга и развлечений в социально-культурной сфере и туризме

Учебник

Шаекина Ж.М., Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В., Тлеубердинова А.Т.

2014

Қызмет көрсету

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

133

2

Organization and planning of tourism business

Учебник

Tashenova L., Usenova D., Sarmento J.

2014

Қызмет көрсету

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

134

3

Педагогика тарихы

Оқулық

Әбілдина С.К.

2014

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

135

1

World technologies in drugs manubactuling

Учеб. пособие

Сакипова З.Б., Датхаев У.М., Юдина Ю.В.

2014

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

136

2

Хирургические болезни

Оқулық

Ибальдин А.С.

2014

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

137

3

Фтизиатрия

Учебник

Ракишева А.С., Цогт Г.

2014

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

138

4

Научный стиль речи

Учеб. пособие

Өзекбаева Н.А.

2014

Гуманитарлық ғылым

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

139

1

Сәулет-1

Оқулық

Арынов Қ.Қ., Сұранқұлов Ш.Ж.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

140

2

Іштен жану қозғалтқыштар теориясының негіздері мен есептеулер

Оқу құралы

Сағындық Т.Ж.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

141

3

Автомобильные дороги

Пособие

Костюченкова О.

2014

Техникалық ғылым мен технологиялар

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

142

4

Растениеводство

Учеб. пособие

Аринов К.К., Серекпаев Н.А., Шестакова Н.А. др.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

143

5

Устройство автомобилей

Пособие

Костюченкова О., Качурин В.В.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

144

1

Генетикадан зертханалық жұмыстар және дала практикум

Оқулық

Сартов А.С., Жексембеков Р.Қ.

2014

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҚызМемПУ

145

2

Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы

Оқулық

Тортаев С.Ә.

2014

Гуманитарлық ғылым

ҚазҚызМемПУ

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті

146

1

Финансы

Учебник

Мельников В.Д.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

147

2

Теория финансов

Учебник

Мельников В.Д.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

148

3

Микроэкономика

Оқулық

Бекжанова Г.Е.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

149

4

Маркетинговые исследования

Учебник

Дюсембекова Ж.М.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

150

5

Маркетингтік зерттеулер

Оқулық

Дюсембекова Ж.М.

2014

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

"Мектеп" баспасы

151

1

Микробиология, вирусология және биотехнология терминдерінің қазақша түсіндірме сөздігі

Сөздік

Абдел З.Ж.

2014

Гуманитарлық ғылым

"Мектеп" баспасы

Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

152

1

Акмеология

Оқулық

Оспанов Б.А.

 

Медицина

Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

р/н

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылым ның түрі

Автор (лар)

Шық қан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

1

1

Теория и прктика технического эксперимента в электроэнергетике

Учебник

Адамбаев М.Д.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

2

2

Инженерлік геодезия

Оқулық

Тұяқбаев Т, Солтабаева С., Нукарбекова Ж., Жақыпбек Ы.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

3

3

Ұңғыларды бұрғылау

Оқулық

Мусанов Ә.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

4

4

Көтеру-тасымалдау машиналары

Оқулық

Сургиев Н.Т., Гудович М.И.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

5

5

Басқару шешімдерін компьютерде даярлау

Оқулық

Ахметов Қ., Асаев Р.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

6

6

Земледелие

Оқулық

Атакулов Т., Сулейменова Н., Жанабаев К.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

7

7

Гравитациялық байыту әдістері

Оқулық

Шаутенов М.Р.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

8

8

Карьер алаңдарын ашу және ашық игеру жүйелері

Оқулық

Рақышев Б.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

9

9

Флотациялық байыту әдістері

Оқулық

Көшербаев Қ.Т.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

10

10

Физика есептерін шығару

Оқулық

Бектенов Ә.М., Бектенов Б.М.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

11

11

Компьютерлік желілер

Оқулық

Тұрым А.Ш.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

12

12

Электр энергетикасындағы техникалық техникалық тәжірибе теориясы мен практикасы

Оқулық

Адамбаев М.Д.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

13

13

Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы

Оқу құралы

Сейлова Н.А.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

14

14

Жоғарғы геодезия

Оқу құралы

Қырғызбаева Г.М.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

15

15

Технология формных процессов

Учебное пособие

Сурашов Н.Т., Вавилов АВ.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

16

16

Сельскохозяйственное водоснабжение

Учебное пособие

Оспанов К.Т.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

Қарағанды Мемлекеттік техникалық университеті

17

1

Инженерная механика для строительных специальностей

Учебник

Ахмедиева С.К., Бакирова Ж.Б., Байджанова Д.О.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

18

2

Құю өндірісінің технологиялық және физика-химиялық процестері

Оқулық

Газалиев А.М., Егоров В.В., Исин Д.К.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

19

3

Жалпы металлургия

Оқулық

Газалиев А.М., Егоров В.В., Исин Д.К.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

20

4

Машина жасау өндірісінің технологиялық және химиялық процестері

Оқулық

Газалиев А.М., Егоров В.В., Исин Д.К.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

21

5

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау

Оқулық

Исабек Т.К., Демин В.Ф., Алпысбаев Н.А. және т.б.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

22

6

Управление геомеханическими процессами при ведении подземных горных работ

Учебник

Демин В.Ф., Алиев С.Б. и др.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

23

7

Прикладная геодезия

Учебник

Хмырова Е.Н. и др.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

24

8

Картография

Учебник

Долгоносов В.Н., Старостина О.В.,

2013

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

25

9

Картография

Оқулық

Долгоносов В.Н., Старостина О.В.,

2013

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

26

10

Жер асты тау-кен жұмыстарындағы маркшейдерлік іс

Оқулық

Қапасова А.З., Жаркимбаев Б.,

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

27

11

Фотограмметрия

Оқулық

Мозер Д.В., Толеубекова Ж.З.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

28

12

Болатты балқыту және балқыту немесе құю

Оқулық

Рощин А.В., Илин Д.К., Газалиев А.М.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

29

1

Дінтану негіздері

Оқулық

Байтенова Н.Ж.

2013

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

30

2

Физикалық химия 1-бөлім. Тепе-теңдік термодинамикасы

Оқулық

авт.Уильямс Л., Адамс У. ауд. Шабикова Г.Х. , Тусупбекова А.С.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

31

3

Жас ерекшелік психологиясы

Оқулық

Жубаназирова Н.С.

2013

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

32

4

Основы математического и компьютерного моделирования естественно-физических процессов

Учебник

Жумагулов Б.Т., и др.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

33

5

Функционалдық анализ

Оқулық

Білиев Н.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

34

6

Коллоидтық химия

Оқулық

Қоқанбаев Ә.Қ.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

35

7

Ландшафттар және табиғи техногендік кешендер

Оқулық

Мустафиев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

36

8

Дәрілік өсімдіктер

Оқулық

Мухитдинов Н.М., Мамурова А.Г.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

37

9

Ихтиопатология

Оқулық

Дәуітбаева К.Ә.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

38

10

Қазақ тілінің прагмастилистикасы

Оқулық

Әлкебаева Д.А.

2013

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

39

11

Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы

Оқулық

Мартин Б., ауд.: Дінейхан Минал

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

40

12

Қазіргі қазақ тілі құрмалас сөйлемдер жүйесі

Оқулық

Әмір Р.С., Әмірова Ж.Р.

2013

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

41

1

Қазақстан Республикасының көлік құқығы

Оқу құралы

Ильясова Г.А.

2013

Құқық

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

42

2

Педагогика тарихы бойынша атлас

Оқулық

Абилдина С.К., Коркина В.И.

2013

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

43

3

Когнитивная лингвистика

Оқу құралы

Исина Г.И.

2013

Гуманитарлық ғылым

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

44

1

Финансовый учет - 1

Учебник

Толпаков Ж.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

"Қазтұтынуодағы" Қарағанды экономикалық университеті

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

45

1

Английский язык по специальности "Регионоведение"

Учебное пособие

Ашинова К.А., Раев Д.С., Макажанова А.Д.

2013

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

46

2

Английский язык по специальности "Международное право"

Учебное пособие

Ашинова К.А., Норузова Г.Б.

2013

Гуманитарлық ғылым

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

47

1

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Оқулық

Оразбаева Ф.Ш., Қасым Б. және т.б.

2013

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

48

2

Қазақ әдебиеті сынының тарихы

Оқулық

Кәкішев Т

2013

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

49

3

Георгафия природных опасностей и рисков

Учебник

Абдиманапов Б.Ш.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

50

4

Қазақ тілінің сөзжасамы

Оқулық

Оралбай Н., Құрманғалиев К., Балтабаева Ж.

2013

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

51

5

Математиканы оқыту әдістемесі

Оқулық

ҚаңлыбаевҚ. И., Сатыбалдиев О.С. , Джанабердиева С.А.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

52

6

Экологиялық зоогеография негіздері

Оқулық

Божбанов А. Ж., Байбатшанов М. Қ.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

53

7

Экологиялық биотехнология

Оқулық

Жүсіпова Д.Б., Жубанова А.А.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Абай атындағы ҚазҰПУ

54

8

Этнопедагогика

Оқулық

Қожахметова К.Ж.

2013

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы ҚазҰПУ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

55

1

Жоғары математика теориясы және өзіндік жұмыстар жинағы

Оқулық

Байарыстанов А.О.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

56

2

Мемлекет және құқық теориясы

Оқулық

авт.: Матузов Н.И., Малько А.В. Ауд.: Алтынбасов Г.

2013

Құқық

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

57

3

Ауыл шаруашылық биотехнологиясы

Оқулық

Аубакиров Х.Ә., Султанов А.А., Сүлеймен Е.М.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

58

4

Сызба геометрия және инженерлік графика

Оқулық

Мусалимов Т.К., қолбатыр С.Ә., Алгартова Г.М.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

59

5

Финансовый учет ІІ

Оқу құралы

Акимова Б.Ж.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

60

6

Макроэкономика

Оқулық

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

61

7

Физика

Оқу құралы

Каргин Ж.Б., Кенжалиев Д.И., Мухамедрахимова Ғ.И.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

62

8

Бухгалтерский учет в туризме

Оқу құралы

Алибекова Б.А., Таштанова Н.Н.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

63

1

Auto CAD 2008 автоматтандырылған жобалау жүйесі

Оқулық

Хамметов А., БатырхановА. Ғ.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

64

1

Жалпы физика курсы

Оқулық

Бижігітов Т.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

Тараз инновациялық - гуманитарлық университеті

65

1

Қатты дененің теориясы

Оқулық

Күреңкеев Т.Б.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

Алматы технологиялық университеті

66

1

Инженерлік механиканың есептер жинағы

Оқулық

Түсіпов А.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

АТУ

67

2

Азық-түлік шикізаты және тағам өнімдерінің қауіпсіздігі

Оқулық

Еркебаев М. Ж., Құлажанов Д. Б.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

АТУ

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

68

1

Цитология

Оқулық

Мырзағалиева А.Б.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

C. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

69

1

Технология производства полизлаковых продуктов

Учебник

Оспанов А.А., Тимурбекова А.К. и др.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

70

2

Технология измельчения пищевых материалов

Учебник

Оспанов А.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

71

3

Қазақстан биоресурстары

Оқулық

Беркінбай О.Б., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

72

4

Өсімдікті биологиялық қорғау

Оқу құралы

Сағитов А.О., Ашықбаев Н.Ж., Слямова Н.Д., Төлеубаев Қ.М.,

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

73

5

Жемістер мен көкөністерді сақтау және өңдеу технологиясы

Оқулық

Тәжібаев Т.С.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

74

6

Індеттану және микробиология негіздері

Оқулық

Асанов Н.Г.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

75

7

Жалпы этномология

Оқу құралы

Сағитов А.О., Ашықбаев Н.Ж., Дүйсембеков Б.А. және т.б.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

76

8

Электротехниканың теориялық негіздері

Оқу құралы

Әдулбеков И.Т.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚазҰАУ

77

9

Судебное прение

Учебное пособие

Шайдікәрімов Ш.Б.

2013

Құқық

ҚазҰАУ

78

10

Сот жарыссөздері

Оқу құралы

Шайдікәрімов Ш.Б.

2013

Құқық

ҚазҰАУ

79

11

Соттық ветеринария

Оқулық

Нұрғазы Б.Ө.

2013

Құқық

ҚазҰАУ

Қорқыт ата атындаға Қызылорда мемлекеттік университеті

80

1

Тәнтану (Адам анатомиясы)

Оқулық

Ерназаров А.

2013

Медицина

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

81

1

Финансовый менеджмент

Учебное пособие

Сапарова Б.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қазақ ЭҚ және ХСУ

82

2

Қаржы менеджменті

Оқу құралы

Сапарова Б.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қазақ ЭҚ және ХСУ

83

3

Салықтар және салық салу

Оқулық

Ермекбаева Б.Ж., Нурумов А.А., Бекболсынова А.С., Арзаева М.Ж.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қазақ ЭҚ және ХСУ

Азаматтық Авиация Академиясы

84

1

English textbook

Учебник

Баданбекқызы З.

2013

Гуманитарлық ғылым

Азаматтық Авиация Академиясы

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

85

1

Управленческий учет

Учебник

Нургазина Ж.К.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

86

1

Графтар теориясы

Оқулық

Салғариева Г.И.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

87

1

Генетика негіздері

Оқулық

Бурунбетова Қ.Қ.

2013

Медицина

C. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты

88

1

Стандартизация

Учебник

Шакккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар Академиясы

89

1

Теміржол стансаларының жұмыс технологиясы

Оқулық

Бекжанов З.С.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар Академиясы

Қазақстан-Британ техникалық университеті

90

1

Философия

Оқулық

Нурышева Г.Ж.

2013

Гуманитарлық ғылым

Қазақстан-Британ техникалық университеті

ҚР ЖОО қауымдастығы

91

1

Электр жетегі

Оқулық

Исаханов М.Ж.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚазҰАУ

92

2

Көлік техникасын өндіру және жөндеу технологиясы негіздері

Оқулық

Кульгильдинов М.С., Қозбағаров Р.Ә.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

93

3

Алгебраға кіріпсе

Оқулық

Камерон П.Д. Ауд.:Қабақбаев С.Ж.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ

94

4

Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе 1-бөлім

Оқулық

Хейвуд Я., Карвер С. Ауд.:Уайсова А., Асылбекова А.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

95

5

Мұнай кен орындарын игеру

Оқулық

Қартабай А.Т., Орынғожин Е.С., Молдабаева Г.Ж., Есімханова А.К.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

96

6

Математика негіздері

Оқулық

Энтон Крофт, Роберт Дэвисон. Ауд.: Ниязбаева А.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

97

7

Жаңа және перспективалы мал азықтық өсімдіктер

Оқулық

Әубәкіров Ә. т.б.

2013

Ауыл шаруа шылық ғылымы

ҚазҰАУ

98

8

Өндіріс саласындағы жабдықтар және машиналар

Оқулық

Сурашев Н.Т. т.б.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

99

9

Маркшейдерлік іс

Оқулық

Нурпейісова М.Б. т.б.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

100

10

Биохимия

Оқулық

Форелл Ш.О., ауд..: Набиева Б.С.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

101

11

Физикалық химия. Зат құрылымы 2-бөлім.

Оқулық

Эткинс П., де Паула Дж., ауд.: Абланова Е.Х.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

102

12

Физиктер мен инженерге арналған математикалық әдістер. 1

Оқулық

Райли К., ауд.: Тасмамбетова Ж.Н., Асхат Ж.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ

103

13

Беттік және коллоидтық химия

Оқулық

Бирди К.С., ауд.:Әбдиев Қ.Ж.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Қазақстан-Британ техникалық университеті

104

14

Бейорганикалық химия 2 том

Оқулық

Шрайвер Д., Эткинс П. Ауд.: Рысқалиева Р.Г., Ниязбаева А.И.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

105

15

Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс. 1-бөлім.

Оқулық

Рассел С., Норвиг П. ауд.: Мансурова М.Е., Сапакова С.З., Дуйсебекова К.С.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

106

16

Наноғылымға кіріспе

Оқулық

Линдсей С.

2013

Гуманитарлық ғылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

107

17

Заманауи физика

Оқулық

Кеннет С., Крэйн ауд.: Маженов Н.А., Камбарова Ж.Т. Маженова О.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

ҚарМТУ

108

18

Кванттық механика

Оқулық

Серікбай Сәлімбекұлы Маусымбаев

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

109

19

Инженерлік геотехника теория және тәжірибе. 1-бөлім

Оқулық

Кодуто Д. П., Юнг М. Р., ауд.: Дюсембаев И.Н., Бесимбаев Е.Т.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

110

20

Бағдарламалық жасақтама. 1-бөлім.

Оқулық

Соммервиль И. Ауд.: Оразбеков С.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

111

21

Заманауи бақылау жүйелері 1-бөлім

Оқулық

Дорф Р.К., Бишол Р.Х., ауд.: Мухамеджанов С.Т.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

112

22

Биофизика

Оқулық

Дилон П.Ф., ауд.: Абишев М.Е., Каримбаев К., т.б.

2013

Жаратылыс тану ғылымы

Әл-Фараби атынд.ҚазҰУ, Е.А.Бөкетов атынд. ҚарМУ, Яссауи атынд. ХҚТУ

113

23

Сапаны басқару

Оқулық

Мендебаев Т.М., габдуллина А.З. и др.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

114

24

Машина жасау технологиясы

Оқулық

Мендебаев Т.М.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

115

25

Жылумен қамту

Оқулық

Нұрпейісова К.М.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

116

26

Жаңғыртылатын энергия көздері

Оқулық

Қойшиев Т.Қ.

2013

Техникалық ғылым мен технологиялар

ҚарМТУ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

117

1

Общая иммунология

Учебник

Шортанбаев А.А., Кожанова С.А.

2013

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

118

2

Сырқатнама

Әдістемелік құрал

Есенжанова Г.

2013

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

119

3

История болезни

Метод. пособие

Есенжанова Г.

2013

Медицина

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Каспий қоғамдық университеті

120

1

Тұтынушылар құқығын қорғау

Оқулық

Романовская С.Ю., Морозова С.П.

2013

Қызмет көрсету

Каспий қоғамдық университеті

121

2

Защита прав потребителей

Оқулық

Романовская С.Ю., Морозова С.П.

2013

Қызмет көрсету

Каспий қоғамдық университеті

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

122

1

Теория аудита

Учебник

Дюсембаев К.Ш.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ

123

2

Қаржы теориясы

Оқулық

Құлпыбаев С.

2013

Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес

Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында пайдалануға 2018 жылы ұсынылған оқу әдебиеттері
р/н р/н Оқу басылымның атауы Оқу басылымның түрі Автор (лар) Шыққан жылы Білім беру саласы Әзірлеуші ЖОО
1 1 История и философия науки Учебник Сулеймменов И.Э., Габриелян О.А., Седлакова З.З.,            Мун Г.А. 2018 Гуманитарлық ғылым Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
2 2 Astronomy Textbook С.А. Рамазанова, С.Х. Болат 2016 Жаратылыстану ғылымы ҚР ЖОО қауымдастығы
3 3 Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы Оқулық М. Иембекова 2017 Гуманитарлық ғылым Нархоз универтитеті
4 4 Технология сооружения подземных комплексов Учебник Айдарова М.А.,
Камаров Р.К.
2017 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
5 5 Жерасты кешендері құрылысының технологиясы Оқулық Р.Қ. Қамаров,
М.А. Айдарова
2017 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
6 6 Профессиональный русский язык в техническом вузе: практический курс Учебник Б.Р. Оспанова,
Т.В. Тимохина,
А.А. Акынжанова,
Г.И. Сұлтанмұрат
2018 Гуманитарлық ғылым Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
7 7 Геологиялық-геофизикалық зерттеулердегі ядролық технологиялар Учебник Ю.Н. Пак,
Д.Ю. Пак,
М.О. Иманов
2018 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
8 8 Management Textbook Sembekov A.K., Omarova A.T.,  Serikova G.S. 2018 Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университет
9 9 Конструкционные материалы и термическая обработка Учебник М.К. Ибатов, А.В. Таранов, Д.К. Исин, А.З. Исагулов, А.А. Черепахин, Ж.Д. Жолдубаева, Б.К. Балбекова,
И.И. Ерахтина
2018 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
10 10 Персаналды  басқару Оқулық А.Б. Тлесова,        С.Ч. Примбетова 2018 Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
11 11 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Оқу құралы К.Ж. Бұзаубақова,
М.С. Елубаева
2015 Гуманитарлық ғылым Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
12 12 Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері Учебник Кабикенова С.Ж.,   Интыкова Т.С. 2018 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
13 13 Профессиональный русский язык для технических вузов Учебник Р. Букейханова,   Н.Саньярова 2017 Гуманитарлық ғылым Алматы энергетика ж/е байланыс университеті
14 14 Өндірістік санитария Оқулық І.А. Аманжол,            Н.Х. Шарипов,          Н.Р. Жолмағамбетов 2016 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
15 15 Международное банковское дело Учебник Талимова Л.А., Калакбаева Г.М. 2017 Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университет
16 16 Денежно-кредитная политика Учебное пособие Талимова Л.А., Калакбаева Г.М. 2017 Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университет
17 17 Түркі филологиясына кіріспе Оқулық Р. Авакова, С. Бектемирова 2018 Гуманитарлық ғылым Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
18 18 The Fundamental bases of nanotechnology Учебное пособие M.Nazhipkyzy,            R.E. Beisenov, Z.A.Mansurov 2017 Жаратылыстану ғылымы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
19 19 Транспортаня логистика Учебник М.К. Ибатов,               С.Ж. Кабикенов, К.А. Есимсейтова 2017 Техникалық ғылым мен технологиялар Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында пайдалануға 2019 жылы ұсынылған оқу әдебиеттері

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылымның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

1

Жоғары математика

Оқулық

С.С. Сағинтаев,

С.С. Сағинтаева

2018

Жаратылыстану ғылымы

Алматы энергетика және байланыс университеті

2

Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы 

Оқулық

Н.Н. Әкімбекова, Н.А. Медеубаев,

Д. Қ. Таханов

2019

Жаратылыстану ғылымы

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

3

Environmental monitoring

Textbook

A.A. Ismailova,

N.A. Nurbaeva,

U.S. Mukiyanova

2018

Жаратылыстану ғылымы

С. Сейфуллин атындағы

Қазақ агротехникалық университеті
4

Основы электроники

Учебник

Таранов А.В.,

Булатбаев Ф.Н., 

Мехтиев А.Д.,

Игнатов А.Н.,

Алькина А.Д.,

Нешина Е.Г.,

Коккоз М.М.

2018

Жаратылыстану ғылымы

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

5

Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру теориясы мен әдістемесі

Оқулық

Г.Қ. Белгібаева

2017

Жаратылыстану ғылымы

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

6

Теориялық механика

Оқулық

Л. Х. Иманбаева

2019

Жаратылыстану ғылымы

Қарағанды

мемлекеттік техникалық университеті

7

The English language : theoretical phonetics 

Textbook

Zaure Badanbekkyzy

2019

Гуманитарлық ғылым

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

8

Professional English

Textbook

Z. Badanbekkyzy,  Zh.M. Janpeisova

2019

Гуманитарлық ғылым

Азаматтық авиация академиясы

9

Fundamentals of transport machinery technical operation

Textbook

S.Zh. Kabikenov,

Y.S. Intykov

2019

Жаратылыстану ғылымы

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

10

Problems of harmonization of standarts of the republic of Kazakhstan and the European union 

Textbook

Askar Zhussupbekov, Assel Tulebekova & Serik Nurakov

2019

Жаратылыстану ғылымы

Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті

11

Basics of Electronics

Textbook

A.V. Taranov,

A.D. Mekhtiyev,

Y.G. Neshina,

A.D. Alkina,

Y.F. Bulatbaeva,

A.A. Kalinin,

V.S. Balandin

2019

Жаратылыстану ғылымы

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 

12

Валютный дилинг и стратегии хеджирования

Учебник

Талимова Л.А., Адамбекова А.А., Калкабаева Г.М.

2018

Жаратылыстану ғылымы

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
«Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығының қорытынды шешімімен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында пайдалануға 2020 жылы ұсынылған оқу әдебиеттер тізімі

р/н

Оқу басылымның атауы

Оқу басылымның түрі

Автор (лар)

Шыққан жылы

Білім беру саласы

Әзірлеуші ЖОО

1

Пайдалы қазбаларды өңдеу және байыту негіздері

Оқулық

Қамаров Р.Қ.,

Таханов Д.Қ.,

Бахтыбаев Н.Б.

2019

«Тау-кен ісі»

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

2

System programming

Textbook

A.Yu. Pyrkova

2019

«Computer Engineering»

Almaty «Қазақ университеті»

3

Экологический мониторинг

Учебник

Исмаилова А.А.,

Нурбаева Н.А.,

Мукиянова У.С.

2018

Экология

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

4

Technological processes of machinery production

Textbook

Ibatov M.K.,

Balbekova B.К.,

Issin D.К.,

Issagulov А.Z.,

Cherepahin А.А.,

Akhmetova D.R.,

Zholdubayeva Zh.D.,

Toleuova A.R.

2020

«Mechanical Engineering»

Karaganda state technical university

5

Основы научных экспериментов

Учебник

А.С. Кадыров

И.А. Кадырова

Б.К. Курмашева

2020

Транспорт, транспортная техника и технологии

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті